Lékařský tým

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

Je předsedkyní České akademie dermatovenerologie, přednostkou Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK v Nemocnici Na Bulovce a vede dermatovenerologickou ambulanci IKEM v Praze. Mnoho let se věnuje léčbě kožních projevů lymské boreliózy, vitiligu, lupénce, ekzému a kožních nádorů. Podílí se na zavádění nových léčebných a diagnostických metod kožních nemocí. Je čestnou profesorkou dermatovenerologie v čínském Shenyangu. Stala se jako první Čech a první žena v historii prezidentkou Evropské akademie dermatovenerologie. Má za sebou rozsáhlou publikační činnost a předsedá mnoha spolkům v oblasti dermatovenerologie, včetně Evropské dermatologické akademie.